”I kraft av Guds Ånd søker IMPACT å inspirere medlemmer til å forkynne Kristi gjenkomst i fellesskap – i vår generasjon.”

Sommerens IMPACT misjonstur går til vakre Telemark, nærmere bestemt Bø, Notodden og Sauherad.
Det er nå 500 år siden Luther spikret opp sine 95 teser, det som på mange måter markerte begynnelsen på reformasjonen. Sebastian Matula (Sverige) kommer under sommerens tur til å dele mer om dette temaet og hva det har å si for oss i dag. Du vil i tillegg oppleve trosstyrkende fellesskap og flott natur, og du får være med på å gjøre en positiv forskjell i både ditt og andres liv.
Om du ønsker å styrke din tro på en meningsfylt måte skal du ikke se bort fra at IMPACT Telemark er noe for deg.

Vår misjon

Som en legvebelse, i samarbeid med Syvendedags Adventistkirken, søker IMPACT å oppmuntre og utruste vår generasjon til å bruke sin energi og sine talenter i helhjertet tjeneste for Gud. Ved å tilrettelegge konferanser, misjonsturer, opplæring og arbeidsmuligheter innenfor forskjellige misjonsgrener, oppmuntrer vi til full overgivelse og et liv viet til å dele det evige evangeliet med verden.