”I kraft av Guds Ånd søker IMPACT å inspirere medlemmer til å forkynne Kristi gjenkomst i fellesskap – i vår generasjon.”

heartbeat-f62d2117

Vår misjon

Som en legvebelse, i samarbeid med Syvendedags Adventistkirken, søker IMPACT å oppmuntre og utruste vår generasjon til å bruke sin energi og sine talenter i helhjertet tjeneste for Gud. Ved å tilrettelegge konferanser, misjonsturer, opplæring og arbeidsmuligheter innenfor forskjellige misjonsgrener, oppmuntrer vi til full overgivelse og et liv viet til å dele det evige evangeliet med verden.