”I kraft av Guds Ånd søker IMPACT å inspirere medlemmer til å forkynne Kristi gjenkomst i fellesskap – i vår generasjon.”

Vår misjon

«IMPACT Norges formål er å inspirere og utruste Syvendedags Adventistkirkens medlemmer
til å styrke sitt personlige forhold til Jesus, være stolte av sin tro og dele evangeliet i sitt
lokalsamfunn.»