Formålet med Helse-Expo er å

  • Bevisstgjøre folk om sin egen helsetilstand
  • Demonstrere enkle og effektive helsenøkler
  • Forfriske kropp og sinn – fysisk, mentalt og åndelig

Helse-Expo belyser helsebegrepet ved hjelp av åtte helsenøkler: Vann, sollys, frisk luft, sunn mat, avhold/måtehold, hvile, mosjon og tillit til Gud. Forskning og lang erfaring viser hvor virkningsfulle disse enkle prinsippene er for en bedre helse og økt livsglede. Det handler om å forebygge gjennom alminnelig og jordnær kunnskap, heller enn ekstremisme og tvilsomt dokumenterte metoder.

I tillegg til smaksprøver, hydroterapi og massasje, får deltakerne på Helse-Expo testet følgende: Blodtrykk, lungekapasitet, kroppsfett, kolesterol, blodsukker og kondisjon. Dette vil sammen med et intervju om helsevaner gi grunnlag for å beregne deltakernes egentlige helsealder. Praktiske råd og tips får man av helsekyndige personer, så vel som unge studenter.

For mer informasjon om helse-expo, se:

IMG_8645