Dette året er det planer om å ha en uke for de eldre, samt menigheten og barnefamilier.

Vi vil ha et program for de eldre på ulike eldresenter/eldrehjem hvor vi (unge/ungdommer) tilbringer tid med dem, arrangerer turer og/eller aktiviteter som de får være med på.

Vi tenker også å arrangere en konsert mot slutten av oppholdet som vi tenker å holde for de eldre (andre er selvfølgelig også hjertelig velkomne til å komme på konserten). Det vil også arrangeres Hjelpende hånd, noe som har vært svært attraktivt og populært for oss ungdommer som er med på turen. Hjelpende hånd går ut på å dra rundt og hjelpe mennesker med ting de trenger hjelp med. Dette kan være alt fra tungt og fysisk krevende arbeid til et hyggelig besøk hos noen aleneboende.

På Skogli, Adventistkirkens menighetsskole, vil det være opplegg for barna. Det vil være sang og musikk, andakter og aktiviteter som både barn og eventuelle voksne kan være med på.

IMPACT ser at det er viktig å kunne leve ut troen sin i praksis og vise andre hvor stor iver og glede det gir å gjøre noe for andre medmennesker. I bibelen leser vi om at Jesus levde sin tro ut i praksis og elsket sin neste. Vi setter Jesus foran som et forbilde og ønsker dermed å handle slik som Han gjorde.